به آکادمی حورایی؛ خوش آمدید...

باور کنيد که مي توانيد تغيير کنيد

خواندن این مطلب

3 دقیقه

زمان میبرد!

باور کنيد که مي توانيد تغيير کنيد

آيا فکر مي کنيد که مي توانيد تغيير کنيد؟ فرقي نمي کند که چه تغيير مثبتي را مي خواهيد ايجاد کنيد. ممکن است قرار باشد سبک و روش زندگي خود را تغيير دهيد. ممکن است بخواهيد در معاشرت هايتان تجديد نظر کنيد و يا حتي با بعضي از دوستانتان که چندان دوستان خوبي هم نيستند قطع رابطه کنيد. شايد دلتان بخواهد عاداتي مثل سيگار کشيدن،  تماشاي زياد تلويزيون، پرخوابي و پرحرفي را ترک کنيد. مهم اين است که ابتدا به اين سوال پاسخ دهيد: آيا من مي توانم تغيير کنم؟ عمدۀ کساني که براي تغيير خود، اقدامي جدي نمي کنند و يا در عمل موفق به آن نمي شوند کساني هستند که از ابتدا اين باور منفي را دارند که من نمي توانم تغيير کنم. اگر به اطرافيان خود دقت کنيد خواهيد ديد که تنها کساني توانسته اند در باورها، نگرش ها،  رفتارها و وضعيت جسمي،  رواني و حتي شغلي و تحصيلي و زندگي خود تغييرات مثبت و خوبي ايجاد کنند که از ابتدا باور داشته اند مي توانند تغيير کنند. تا اين باور «مي توانم» در شما شکل نگيرد تغيير ممکن نيست. ريشۀ احساس «نمي توانم» برخي باورهاي منفي و ظاهراً کوچکي است که متأسفانه در طول روز به ذهنمان خطور مي کند و بر زبان مان جاري مي شود. ما به چند نمونه از آن ها اشاره مي کنيم:
الف) من يک عمره که اين جوريم! برخي فکر مي کنند از آنجا که با يک عادت منفي و يا يک شيوۀ رفتاري غلط سال ها زندگي کرده اند و با آن انس گرفته اند ديگر نمي توانند تغيير کنند.
ب) خانوادۀ خوبي ندارم،  جامعه خراب شده! عده اي نيز فکر مي کنند از آنجا که شرايط خانوادگي مناسب و مساعدي ندارند و پدر، مادر، همسر و اطرافيان کمک و همراهي شان نمي کنند يا به اين خاطر که شايد اوضاع اجتماعي و اقتصادي کشور خوب نيست نمي توانند رفتار و زندگي شان را اصلاح کنند.
ج) از من گذشته و در توانم نيست که خودم را عوض کنم! عده اي نيز گمان مي کنند که براي تغيير الزاماً بايد جوان،  سالم و پرانرژي باشند يا توانايي هاي جسمي و ذهني فوق العاده اي داشته باشند. جالب اينجاست که خيلي از اين افراد اتفاقاً سن چندان بالايي هم ندارند ولي اظهار ناتواني مي کنند.
د) پدر و مادرم هم همين جوري بودند! برخي نيز عادت هاي رفتاري غلط خود را با ژنتيک و وراثت مرتبط مي دانند. مثلاً  خانمي که مي گويد: ما خانوادگي حساس هستيم و مادرم هم همين طوري است و من به مادرم رفته ام، عملاً  احساس مي کند که نمي تواند تغيير کند.
شما براي تغيير کردن بايد باور کنيد که مي توانيد تغييرکنيد. بايد باور کنيد که خيلي ها بوده و هستند که عادتي ديرينه و قديمي را ترک کرده اند. کساني بوده و هستند که با وجود شرايط سخت و ناگوار بيروني موفق به ايجاد تغييرات ارزشمند مثبت در خود شده اند. بايد باور کنيد که براي تغيير کردن هيچ وقت دير نيست و کساني هستند که حتي در سنين بالاتر از شما قرار داشته و عوض شده اند. بايد باور کنيد که اگرچه ممکن است زمينۀ بروز يک خصلت از طريق ژن ها انتقال يابد اما اين امر هرگز شما را براي انجام آن کار مجبور نمي کند. شما مي توانيد با تمرين، هر صفت اکتسابي را در خود اصلاح يا ايجاد کنيد. هرچند پدر و مادر شما اين گونه نبوده اند.

دیدگاه کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه