به آکادمی حورایی؛ خوش آمدید...

باور کنيد که می‌توانيد تغيير کنيد.

خواندن این مطلب

3 دقیقه

زمان میبرد!

باور کنيد که می‌توانيد تغيير کنيد.

آيا فکر می‌کنيد که می‌توانيد تغيير کنيد؟ فرقی نمی‌کند که چه تغيير مثبتی را می‌خواهيد ايجاد کنيد. ممکن است قرار باشد سبک و روش زندگی خود را تغيير دهيد. ممکن است بخواهيد در معاشرت‌هايتان تجديدنظر کنيد و يا حتی با بعضی از دوستانتان که چندان دوستان خوبی هم نيستند قطع رابطه کنيد. شايد دلتان بخواهد عاداتی مثل سيگارکشيدن، تماشای زياد تلويزيون، پرخوابی و پرحرفی را ترک کنيد. مهم اين است که ابتدا به اين سوال پاسخ دهيد: آيا من می‌توانم تغيير کنم؟ عمده کسانی که برای تغيير خود، اقدامی جدی نمی‌کنند و يا در عمل موفق به آن نمی‌شوند، کسانی هستند که از ابتدا اين باور منفی را دارند که من نمی‌توانم تغيير کنم. اگر به اطرافيان خود دقت کنيد خواهيد ديد که تنها کسانی توانسته‌اند در باورها، نگرش‌ها، رفتارها و وضعيت جسمی، روانی و حتی شغلی و تحصيلی و زندگی خود تغييرات مثبت و خوبی ايجاد کنند که از ابتدا باور داشته‌اند می‌توانند تغيير کنند. تا اين باور «می‌توانم» در شما شکل نگيرد تغيير ممکن نيست. ريشه احساس «نمی‌توانم» برخی باورهای منفی و ظاهراً کوچکی است که متأسفانه در طول روز به ذهنمان خطور می‌کند و بر زبانمان جاری می‌شود. ما به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنيم:
الف) من يک عمره که اين‌جوريم! برخی فکر می‌کنند از آن‌جا که با يک عادت منفی و يا يک شيوه رفتاری غلط سال‌ها زندگی کرده‌اند و با آن انس گرفته‌اند ديگر نمی‌توانند تغيير کنند.
ب) خانواده خوبي ندارم، جامعه خراب شده! عده‌ای نيز فکر می‌کنند از آن‌جا که شرايط خانوادگی مناسب و مساعدی ندارند و پدر، مادر، همسر و اطرافيان کمک و همراهی‌شان نمی‌کنند. يا به اين خاطر که شايد اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور خوب نيست نمی‌توانند رفتار و زندگی‌شان را اصلاح کنند.
ج) از من گذشته و در توانم نيست که خودم را عوض کنم! عده‌ای نيز گمان می‌کنند که برای تغيير الزاماً بايد جوان، سالم و پرانرژی باشند. يا توانايی‌های جسمی و ذهنی فوق‌العاده‌ای داشته باشند. جالب اين‌جاست که خيلي از اين افراد اتفاقاً سن چندان بالايی هم ندارند ولي اظهار ناتوانی می‌کنند.
د) پدر و مادرم هم همين‌جوری بودند! برخی نيز عادت‌های رفتاری غلط خود را با ژنتيک و وراثت مرتبط می‌دانند. مثلاً خانمی که می‌گويد: ما خانوادگی حساس هستيم و مادرم هم همين طوری است و من به مادرم رفته‌ام، عملاً احساس می‌کند که نمی‌تواند تغيير کند.
شما برای تغييرکردن بايد باور کنيد که می‌توانيد تغيير کنيد. بايد باور کنيد که خيلی‌ها بوده و هستند که عادتی ديرينه و قديمی را ترک کرده‌اند. کسانی بوده و هستند که با وجود شرايط سخت و ناگوار بيرونی موفق به ايجاد تغييرات ارزشمند مثبت در خود شده‌اند. بايد باور کنيد که برای تغييرکردن هيچ‌وقت دير نيست و کسانی هستند که حتی در سنين بالاتر از شما قرار داشته و عوض شده‌اند. بايد باور کنيد که اگرچه ممکن است زمينه بروز يک خصلت از طريق ژن‌ها انتقال يابد، اما اين امر هرگز شما را برای انجام آن کار مجبور نمی‌کند. شما می‌توانيد با تمرين، هر صفت اکتسابی را در خود اصلاح يا ايجاد کنيد. هرچند پدر و مادر شما اين‌گونه نبوده‌اند.

دیدگاه کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه