جلسه دهم (جلسه پایانی)

 

مژده به دانشپذیران عزیز دوره غیرحضوری «ان‌ال‌پی و موفقیت»

با توجه به اختلاف ساعت دانشپذیران خارج از ایران و احتمال وقوع اختلالات اینترنتی (چه در سمت شما عزیزان و چه در سمت ما به عنوان برگزارکننده) تصمیم گرفتیم با بازنگری در نحوه ارائه جلسات کمپین همراهی امکان بهره‌مندی تمامی دانشپذیران از جلسات این کمپین فارغ از موقعیت جغرافیایی یا وضعیت اینترنتی را فراهم کرده و بستر لازم برای تحقق هدف این کمپین را هموار کنیم.

به همین منظور مطابق با برنامه زمانی از پیش اعلام شده، جلسات کمپین همراهی در پنل دانشجویی شما عزیزان فعال خواهد شد و از راس ساعت ۱۶ همان روز به مدت ۱۲ ساعت فرصت دارید تا جلسه را دریافت و تماشا کنید.

محدودیت زمانی درنظر گرفته شده برای دسترسی و استفاده از هر جلسه، بواسطه تآکید بر به‌کارگیری آموزه‌ها و همراهی قدم به قدم (طبق برنامه زمانی درنظر گرفته شده) با این کمپین بوده تا زمینه‌ی تحقق سالی متفاوت در ۱۴۰۲ را در کنار هم فراهم سازیم.

برنامه زمانی (کلیه جلسات راس ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر می‌گردد):

  • جلسه اول: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱(منتشر شد)
  • جلسه دوم:  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱(منتشر شد)
  • جلسه سوم: چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱(منتشر شد)
  • جلسه چهارم: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱(منتشر شد)
  • جلسه پنجم: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)
  • جلسه ششم: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)
  • جلسه هفتم: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)
  • جلسه هشتم: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)
  • جلسه نهم: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)
  • جلسه دهم: یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲(منتشر شد)

یادآوری: جلسات از طریق همین صفحه موجود در پنل کلیه دانشپذیران NLP و (برای مدت 18 ساعت از ساعت ۱۶ روز انتشار) قابل دسترسی است.