دوره همسفر (ارتباط با همسر)

اطلاعیه: دانشپذیر عزیز؛ بلافاصله بعد از مشاهده‌ی هر جلسه با استفاده از دکمه‌ی “تکمیل درس” مندرج در زیر ویدئو، آن درس را علامت گذاری نمایید. شرط مشاهده جلسات بعدی، مشاهده‌ی به ترتیب جلسات و علامت گذاری آن‌ها به عنوان “تکمیل شده” می‌باشد.

تذکر: اگر دانشپذیر قدیمی هستید و در گذشته جلساتی از دوره را مشاهده کردید، محبت کنید مجددا از اولین جلسه شروع کرده و تک تک جلساتی مشاهده‌شده را به عنوان “تکمیل شده” علامتگذاری کنید تا اجازه‌ی دسترسی به دیگر جلسات و جلسات هدیه برای شما فعال شود.

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7 میلیون تومان

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله